Dictionary

en / den Alter

age

SDL A1 Kap. 2 Deeg, Méint a Joreszäiten


All languages
  • AlterGerman
  • ageEnglish
  • âgeFrench
  • wiekPolish
  • eraPortuguese
  • возрастRussian
Back